Individuele beroepsopleiding (IBO)

Werf je iemand aan die werkloos is? Dan kan je dit via een IBO-contract doen. Dit betekent dat hij eerst een opleiding van 1 6 maanden volgt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt. Met een IBO maak je van jouw sollicitant de ideale medewerker.


Wat?
Een IBO is een opleidingsmaatregel die het aanwerven van een minder ervaren werkloze aantrekkelijk maakt. Sluit je een IBO-contract af met hem, dan volgt hij eerst een opleiding op je werkvloer van 1 6 maanden. Op het einde van de rit werf je hem of haar aan en heb je er een gemotiveerde en getrainde werknemer bij.


Voorwaarden

De medewerker die je aanwerft met een IBO-contract moet aan deze voorwaarden beantwoorden:
 • Hij is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB.
 • Hij heeft z'n vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • Hij heeft nog niet eerder voor jouw bedrijf gewerkt. Hij mag wel een korte periode bij jou gewerkt hebben als uitzendkracht. Namelijk: 20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel.
 • Hij mag wel als jobstudent in je bedrijf gewerkt hebben. Voorwaarde is wel dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.
 • Hij heeft -indien van toepassing- een geldige verblijfsvergunning en arbeidskaart.

Als werkgever kom je in aanmerking voor een IBO als je een bedrijf bent uit de private sector, de openbare sector of een vzw.

Inhoud

Sluit je samen met VDAB een IBO-contract af met een kandidaat, dan volgt hij een opleiding bij jou op de werkvloer gedurende 1 6 maanden. Tijdens de opleiding krijg je hulp van een VDAB-consulent. Hij bepaalt ook hoelang de opleiding concreet duurt. Dit hangt af van het gevraagde competentieprofiel, de kennis, vaardigheden en attitudes van de kandidaat en jouw opleidingsplan.
NIEUW vanaf september 2018:
Als werkgever is het belangrijk te weten hoeveel je de IBO-cursist bij aanwerving zal betalen. Wij leggen het uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De job die je voorziet heeft een brutoloon van 1750 Euro per maand of 10,62 Euro per uur in een 38-urenweek.
De loonschaal voor de job NA de IBO valt in de categorie € 1700- € 1999 (zie tabel hieronder). Dat betekent dat de werkgever tijdens de IBO maandelijks een factuur van VDAB ontvangt van € 800. Dit is een 'all-in bedrag' dat alle kosten dekt.

Loonschaal
Factuur werkgever
< € 1700
€ 650
€ 1700 - € 1999
€ 800
€ 2000 - € 2299
€ 1000
€ 2300 - € 2599
€ 1200
> 2600
€ 1400

Aan een IBO hangen een aantal verplichtingen vast. Je consulent ziet erop toe dat je die nakomt.

Heeft je medewerker z'n opleiding succesvol afgerond, dan ben je verplicht om hem een arbeidsovereenkomst te geven. Enkele regels:
 • De loon- en arbeidsvoorwaarden in het contract van onbepaalde duur moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het IBO-contract.
 • Na het tekenen van de arbeidsovereenkomst wordt je medewerker gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is even lang als de duurtijd van z'n IBO. Ontsla je je medewerker tijdens deze periode toch, dan kan hij via de arbeidsrechtbank een vergoeding eisen. Let wel: de bescherming geldt niet voor ontslag om dringende redenen.

Opgelet:
 • Je mag de IBO zelf niet stopzetten. Zijn er bepaalde problemen, contacteer dan je VDAB-consulent. Hij bemiddelt tussen jou en je medewerker. Als je toch eenzijdig beslist om de IBO stop te zetten, kan je gesanctioneerd worden.
 • Ook je medewerker kan de IBO zelf niet beindigen, tenzij hij ander werk heeft gevonden. Doet hij dit toch, dan kan RVA hem hiervoor sanctioneren. Beslist je medewerker eenzijdig om de IBO stop te zetten, contacteer dan je VDAB-consulent.


In bepaalde gevallen kan je de werkzoekende ook met een contract van bepaalde duur aanwerven. Contacteer je IBO-bemiddelaar vr de start van de IBO om te weten of dit het geval is of niet.

Opmerking:
Je medewerker heeft tijdens z'n opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van z'n opleiding wordt immers gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.


Hoe aanvragen?
Je kan op drie manieren een IBO aanvragen bij VDAB.
 • Vul een online formulier in op de website van de VDAB. https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo. Een van de consulenten neemt dan contact met je op.
 • Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Stap naar een VDAB-kantoor.