De kerntaak van TFTC is het organiseren van opleidingen voor arbeiders in de textielsector. Daarnaast heeft TFTC nog andere opdrachten: één daarvan is het opvolgen van de aansluiting tussen bedrijfswereld en onderwijs.

TFTC gaat vanaf september 2017 in het deeltijds onderwijs een aantal specifieke modulaire opleidingen promoten en opvolgen. Deze opleidingen vinden plaats in een CLW (Centrum Leren en Werken - 1 dag algemene vorming en 1 dag praktijkgerichte vorming) en in een onderneming uit de sector waar de leerling gedurende 3 dagen het beroep aanleert en ervaring opdoet. Tussen de school en het bedrijf in kwestie worden duidelijke afspraken gemaakt over welke competenties de jongere op het bedrijf aanleert: deze afspraken worden ook regelmatig door een leerkracht van de school opgevolgd.
Dit staat in Vlaanderen op onze lijst: medewerker textielverzorging, operator in de textielverzorging, en (later) operator in de strijkafdeling.