SECTORAAL PARTNERSCHAP
HET SECTORAAL PARTNERSCHAP TEXTIELVERZORGING IS OPGESTART

Op 10 juni 2016 keurde de Vlaamse Regering het ‘decreet tot regeling van bepaalde aspecten van de alternerende opleidingen’ goed. Een belangrijke stap in de concretisering van het nieuwe systeem van duaal leren.

Dit decreet beslist in de oprichting van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de Sectorale Partnerschappen. Organen waarin alle relevante werk- en onderwijspartners zetelen, met reŽle bevoegdheden, zoals de erkenning van de leerbedrijven.

Volgens een aantal criteria komt een onderneming of organisatie (privaat of publiek) al dan niet in aanmerking om op jongeren op te leiden. Verder moet nagegaan worden of een leerbedrijf over alle nodige middelen (zowel qua uitrusting als qua personeel) beschikt om op een behoorlijke en kwaliteitsvolle manier op te leiden. Ook de registratie en opvolging van de overeenkomsten tussen jongeren en bedrijven, en het hele proces dat hieraan is verbonden (denk bijvoorbeeld aan de matching tussen jongere en werkgever) is een belangrijke rol voor deze samenwerkingen.

SYNTRA Vlaanderen neemt het voortouw in de werking van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en speelt een belangrijke rol in de Sectorale Partnerschappen (de sectorgebonden overlegplatformen).

Het Sectoraal Partnerschap Textielverzorging werd als tweede sector in Vlaanderen officieel bekrachtigd op 29 november met de handtekeningen van mevrouw Vera De Norre (voorzitter), mevrouw Ann Vande Kerckhove (ondervoorzitter) en de heer Luc Sels (voorzitter Vlaams Partnerschap).

De eerste officiŽle vergadering vond ondertussen ook plaats op 20 december, waarbij het vooral ging over de erkenningsvoorwaarden om als leerbedrijf in aanmerking te komen. Wij leggen hierbij nogmaals de nadruk op de aanwezigheid van een erkende mentor. Die erkenning krijg je door het volgen van de tweedaagse opleiding ‘word wasinstructeur’.

Welke zijn de specifieke taken van het sectoraal partnerschap Textielverzorging?
  1. Erkenning of opheffing van erkenning van een onderneming: ontvankelijkheid, administratief, bevraging sociale partners en plaatsbezoek
  2. OAO-contracten: administratieve en juridische ondersteuning
  3. Permanente opvolging van de onderneming
  4. Informeren over het wetgevend kader specifiek voor de sector
  5. Ondersteunen van scholen bij het zoeken van werkplekken
  6. Organisatie van de mentoropleiding en coaching van de mentor
  7. Ondersteunen bij de opmaak van een activiteitenlijst en uitrustingslijst