Via de personeelsenquête die de Federatie van de Belgische Textielverzorging (www.fbt-online.be) in het najaar 2013 organiseerde, kennen wij reeds een aantal bedrijven die hun deuren open zetten voor stagiairs uit het onderwijs en/of voor werkzoekenden.

Deze lijst vindt u hier. Omdat wij deze lijst graag willen uitbreiden, vragen wij u ons te contacteren indien uw bedrijf nog niet op deze lijst voorkomt: stuur ons een mailtje op info@train4texcare.be

De Federale Overheid heeft het afgelopen jaar geprobeerd om, met de instrumenten die op federaal niveau voorhanden zijn, jongeren te ondersteunen in hun zoektocht naar een goede start op de arbeidsmarkt. Meer bepaald jongeren met minder basisopleiding of met een minder goed in de markt liggende opleiding.

De loonkost van laaggeschoolde schoolverlaters die als te hoog wordt ervaren, het feit dat ze niet direct inzetbaar zijn, en het gegeven dat hun schoolse kennis niet aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt zijn de redenen die het vaakst worden ingeroepen als men aarzelt om aan jongeren kansen te geven.

De inzet van federale instrumenten maakt het mogelijk enerzijds de matching van de jongeren en arbeidsmarkt gedurende maximum 1 jaar te faciliteren en anderzijds de aanwerving van jongeren op de arbeidsmarkt gedurende 3 jaar te ondersteunen.

Eén van die instrumenten is de instapstage, waarbij een werkzoekende schoolverlater en een potentiële werkgever op een laagdrempelige manier met mekaar in contact komen. De jongere kan tonen wat hij in zijn mars heeft en kan op de werkvloer bijkomende competenties en vaardigheden opdoen.

Een andere federaal instrument is de loonkostvermindering bij aanwerving van zeer laaggeschoolde en laaggeschoolde jonge werklozen, die tot 3 jaar kan benut worden. Voor meer informatie mag u ons steeds contacteren via info@train4texcare.be