VORMINGSBUDGET
 Download de PDF flyer
"Wat is een opleiding"


Opleiding-WN.pdfOpleiding-WN.pdf
Wat is een vormingsbudget ?
Een vormingsbudget is een tegoed dat je krijgt voor een maximum van €640. Het Gemeenschappelijk Fonds betaalt hiermee je opleidingskosten terug.

Wat precies ? inschrijvingsgeld, cursus(sen), lesmateriaal, vervoerskosten en officiële kinderopvang.

Het Gemeenschappelijk Fonds begeleidt je om je kansen op de arbeidsmarkt te verstevigen of te versterken. Wij kunnen je advies geven om de juiste opleiding te kiezen. Indien je dat wenst, kunnen wij ook samen met jou een opleidingsplan opstellen.


Wie kan een vormingsbudget aanvragen ?
Iedere arbeider/arbeidster in een wasserij/droogkuis.
Je moet wel werken onder het Paritair Comité 110. Dat nummer vind je terug op je maandelijkse loonfiche.


Welke opleidingen kan en mag je volgen ?
Alle opleidingen waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten. Je hebt dus een enorme keuze uit taalopleidingen, technische opleidingen, informatica opleidingen … tot het behalen van een rijbewijs.

Er zijn echter twee weigeringen:
 1. Opleidingen in de hobbysfeer: bloemschikken, kunstschilderen, tuinieren…
 2. Opleidingen die leiden naar een zelfstandig beroep : bedrijfsbeheer…


Kan je nog een vormingsbudget aanvragen als de opleiding al gestart is?
Dat kan, als de opleiding nog bezig is op het ogenblik van de aanvraag.


Kan je nog een vormingsbudget aanvragen als de opleiding afgelopen is?
Een maand na de laatste dag van de opleiding is de allerlaatste kans om nog een budget aan te vragen. Nadien kan dit niet meer.


Kun je ook dagopleidingen volgen ?
Erkende opleidingen kunnen plaats vinden zowel tijdens als buiten de werkuren. Voor opleidingen tijdens de werkuren is het akkoord van de werkgever vereist.


Waar kun je een opleiding volgen?
Je kan een opleiding volgen in eender welk opleidingscentrum naar jouw keuze.


Waar vind je een passende opleiding?
 • TFTC kan je helpen in je zoektocht. Neem contact op: 02/463 19 50
 • Andere organisaties zoals de VDAB kunnen je eveneens advies geven.
 • Via het internet. Op de website www.wordwatjewil.be vind je bijvoorbeeld heel wat opleidingsmogelijkheden in heel Vlaanderen.


Hoe kun je een vormingsbudget aanvragen?
De gemakkelijkste weg: bel of mail naar TFTC op info@train4texcare.be of 02 463 19 50
Een andere mogelijkheid: vraag een schriftelijk formulier aan bij het Gemeenschappelijk Fonds, Brusselsesteenweg 478 in 1731 Zellik of download de online versie.


En verder?
De stuurgroep textielverzorging controleert je aanvraag. Ze gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan. Het is mogelijk dat een medewerker je vooraf nog contacteert indien er nog onduidelijkheden zouden zijn. De stuurgroep keurt je aanvraag goed (of af) op haar tweemaandelijkse vergadering. TFTC bevestigt alles nadien per brief of e-mail.

Indien goedgekeurd, reserveert het Gemeenschappelijk Fonds je bedrag van €640.


Hoe lang blijft een vormingsbudget geldig?
Een vormingsbudget is steeds één jaar geldig : volg je een opleiding die over meerdere jaren loopt, moet je ieder jaar een nieuwe aanvraag doen.


Hoe moet je de opleidingskosten bewijzen?
 • Inschrijvingsgeld: Je krijgt van het opleidingscentrum steeds een factuur of betalingsbewijs. Jouw naam moet hierop vermeld staan.
 • Cursus of lesmateriaal: Bij elke aankoop krijg je een factuur of een kasticket. Enkel lesmateriaal dat noodzakelijk is voor de opleiding wordt terugbetaald.
 • Vervoerskosten: Vraag in het opleidingscentrum zeker een aanwezigheidsattest. Stel de dagteller van je wagen een keer in om de juiste afstand te weten tussen je thuis en het opleidingscentrum. Het Gemeenschappelijk Fonds controleert dit nogmaals. De af te leggen afstand tussen je woonplaats en het opleidingscentrum moet minimaal 5 kilometer bedragen.
 • Kinderopvang: Je moet beroep doen op een erkende dienst voor kinderopvang als je die kosten in rekening wil brengen. Zij bezorgen je een betalingsbewijs.


Wanneer worden de kosten terugbetaald?
Dit gebeurt in principe op het einde van het schooljaar of op het einde van de opleiding als die maar over een paar maanden loopt. Zorg er wel voor dat je originele bewijsstukken hebt van iedere uitgave (geen kopieën!)


Mag je kosten van aankoop van een PC, laptop of tablet inbrengen?
Je kan het vormingsbudget gebruiken om een klein gedeelte van de kosten van hardware (PC, printer, modem enz…) terug te krijgen. Om te bepalen hoeveel het Gemeenschappelijk Fonds kan bijdragen, baseren wij ons op Europese regels hierover. Omdat een PC normaal gezien meerdere jaren meegaat en omdat die ook voor andere doeleinden dan de opleiding kan gebruikt worden, gelden volgende regels:

Hardware wordt afgeschreven op 3 jaar. Elk werkjaar is je PC dus één derde van zijn totale prijs waard. Kosten kunnen enkel voor de duur van de opleiding (in maanden) ingebracht worden. Tenslotte houden wij ook rekening met het aantal werkdagen waarop je de PC nodig hebt voor de opleiding.

Een concreet voorbeeld:
 • Aankoopbedrag PC : € 1200
 • Jaarlijkse kost : € 1200/3 jaar = € 400
 • Opleiding duurt 6 maanden : € 400 x 6/12 = € 200
 • Je volgt twee avonden per week opleiding : € 200 x 2/5 = € 80

In dit voorbeeld komt het Gemeenschappelijk Fonds dus voor 80 euro tussen in de kosten. Indien de opleiding over meerdere jaren loopt, kun je deze tussenkomst maximaal 3 keer ontvangen, goed voor een totale tussenkomst van €240 of 20% van de aankoopprijs.


Mag je de kosten van software inbrengen?
Ja, maar enkel voor de software die in direct verband staat met de gevolgde opleiding.


Mag je werkkleding en/of veiligheidsschoenen inbrengen?
Je kan het vormingsbudget gebruiken om werkkleding en veiligheidsschoenen gedeeltelijk in rekening te brengen indien de aankoop ervan rechtstreeks verband houdt met de gevolgde opleiding. Ook hier baseren wij ons op Europese regelgeving en zijn de afspraken dezelfde als diegene die gelden voor aankoop van PC.


Wat moet je doen om je opleidingskosten terugbetaald te krijgen?
Vul het formulier “afrekening en evaluatie” dat je gekregen hebt bij de bevestiging van je opleidingsbudget volledig in. Voeg er alle nodige originele documenten bij: inschrijvingsbewijs, aanwezigheidsattest, kastickets, facturen enz…
Stuur het bundeltje naar het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging, Brusselsesteenweg 478 in 1731 Zellik.

Heb je nog vragen ?

Kathrin Callewaert
02/463 19 50
kc@fbt-online.be