DUAAL LEREN
 

Het nieuwe stelsel “duaal leren” vanaf 1 september 2016

Omdat er in het verleden een wildgroei was aan opleidingen voor jongeren op de werkvloer, beslisten de Vlaamse ministers Muyters en Crevits om vanaf september 2016 nog maar één overblijvend systeem van “duaal leren” te creëren. Er wordt dus een nieuwe weg ingeslagen en de overeenkomsten, de erkenningen en de vergoedingen worden geharmoniseerd. SYNTRA Vlaanderen kreeg in de conceptnota bis van de Vlaamse Regering de regierol over de werkcomponent in het nieuwe duaal leren toegewezen.
Een essentiële rol, want beleidsmatig en maatschappelijk moet duaal leren als gelijkwaardig worden beschouwd met alle andere vormen van secundair onderwijs

Wat is er niet veranderd?

De bedoeling van het nieuwe systeem is nog steeds om van de werkvloer in het bedrijf de plaats te maken waar de jongere de meeste van zijn competenties aanleert. Dat heeft heel wat voordelen, want de jongeren:

- Krijgen een realistisch beeld van de sector

- Vergroten hun competenties op de werkvloer zelf, in de praktijk…

- Komen direct in aanraking met de nieuwste technologieën

- Kunnen op een volwaardige manier een vak leren

Niet enkel de jongere, maar ook de betrokken Centra Leren en Werken en de onderneming zelf hebben baat bij dit systeem, want naarmate de jongere bijleert, presteert hij ook beter en kan hij werk verzetten, hoewel dat niet direct de bedoeling is! De bedrijfsleiding moet wel bereid zijn om tijd en energie en begeleiding in die opleiding te steken, maar het resultaat kan zijn een ideaal geschoolde werknemer die men vervolgens kan aanwerven.

Wat is er wel veranderd?

Om te beginnen, wordt het nu allemaal een stuk eenvoudiger en transparanter, want er is maar één formule meer.

En dit zijn de voornaamste nieuwigheden in het systeem van duaal leren:

1. De onderneming mag nooit meer jongeren opleiden dan er werknemers met een arbeidscontract rondlopen en het aantal jongeren per mentor is beperkt.

2. De kosten zijn zeer beperkt (maar nogmaals: het gaat om opleiden, niet direct om werk). Er wordt een ‘overeenkomst alternerende opleiding’ (OAO) opgemaakt waaraan een leervergoeding gekoppeld is van € 443,30 per maand voor het eerste opleidingsjaar.

3. Er moet minstens één erkende mentor in het bedrijf aanwezig zijn. Je wordt in de sector als mentor erkend als je de tweedaagse opleiding “word wasinstructeur” hebt gevolgd.

4. Het bedrijf moet vooraf een erkenning aanvragen. Dit kan via de online tool www.werkplekduaal.be maar TFTC gaat u graag daarbij helpen.

De overeenkomst OAO

In het kader van duaal leren is het contract voor het deeltijds onderwijs de Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO).

Als de jongere op jaarbasis gemiddeld meer dan 20u/week op de werkplek doorbrengt, geldt de Overeenkomst Alternerende Opleiding. Het gaat hier om een bezoldigde tewerkstelling waarvoor een tripartite overeenkomst wordt afgesloten tussen werkgever, leerling en de opleidings- of onderwijsverstrekker. De overeenkomst moet opgesteld worden volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. Je vindt de overeenkomst op onze website bij “formulieren”. Meer informatie over vergoeding, vakantieregeling en andere praktische zaken vind je in de brochure “Wegwijs – De overeenkomst alternerende opleiding”, eveneens te vinden bij “formulieren”.


Meer info op www.duaalleren.vlaanderen