Individuele beroepsopleiding (IBO)

Werf je iemand aan die werkloos is? Dan kan je dit via een IBO-contract doen. Dit betekent dat hij eerst een opleiding van 1 6 maanden volgt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt. Het voordelige is dat je tijdens z'n opleiding geen loon of RSZ moet betalen, enkel een productiviteitspremie.


Wat?
Een IBO is een opleidingsmaatregel die het aanwerven van een minder ervaren werkloze aantrekkelijk maakt. Sluit je een IBO-contract af met hem, dan volgt hij eerst een opleiding op je werkvloer van 1 6 maanden. Tijdens die opleiding hoef je geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie.


Voorwaarden
De medewerker die je aanwerft met een IBO-contract moet aan deze voorwaarden beantwoorden:
 • Hij is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB.
 • Hij heeft z'n vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • Hij heeft nog niet eerder voor jouw bedrijf gewerkt. Uitzondering: hij mag wel net vr de start van de IBO 14 kalenderdagen in je bedrijf gewerkt hebben als uitzendkracht (10 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 12 dagen in een 6-dagenstelsel).
 • Hij heeft -indien van toepassing- een geldige verblijfsvergunning en arbeidskaart.

Als werkgever kom je in aanmerking voor een IBO als je een bedrijf bent uit de private sector, de openbare sector of een vzw.


Inhoud
Sluit je samen met VDAB een IBO-contract af met een kandidaat, dan volgt hij een opleiding bij jou op de werkvloer gedurende 1 6 maanden. Tijdens de opleiding krijg je hulp van een VDAB-consulent. Hij bepaalt ook hoelang de opleiding concreet duurt. Dit hangt af van het gevraagde competentieprofiel, de kennis, vaardigheden en attitudes van de kandidaat en jouw opleidingsplan.
Een IBO is voordelig voor jou. Je hoeft geen loon en RSZ te betalen voor je medewerker tijdens z'n opleiding, enkel een productiviteitspremie. Hij blijft z'n werkloosheidsuitkering of leefloon ontvangen, en krijgt er jouw productiviteitspremie bovenop. Heeft hij geen recht op een werkloosheidsuitkering of leefloon, dan krijgt hij in plaats hiervan een opleidingsuitkering of compensatievergoeding van RVA.

Aan een IBO hangen een aantal verplichtingen vast. Je consulent ziet erop toe dat je die nakomt.

Heeft je medewerker z'n opleiding succesvol afgerond, dan ben je verplicht om hem een arbeidsovereenkomst te geven. Enkele regels:
 • De loon- en arbeidsvoorwaarden in het contract van onbepaalde duur moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het IBO-contract.
 • Na het tekenen van de arbeidsovereenkomst wordt je medewerker gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is even lang als de duurtijd van z'n IBO. Ontsla je je medewerker tijdens deze periode toch, dan kan hij via de arbeidsrechtbank een vergoeding eisen. Let wel: de bescherming geldt niet voor ontslag om dringende redenen.

Opgelet:
 • Je mag de IBO zelf niet stopzetten. Zijn er bepaalde problemen, contacteer dan je VDAB-consulent. Hij bemiddelt tussen jou en je medewerker. Als je toch eenzijdig beslist om de IBO stop te zetten, kan je gesanctioneerd worden.
 • Ook je medewerker kan de IBO zelf niet beindigen, tenzij hij ander werk heeft gevonden. Doet hij dit toch, dan kan RVA hem hiervoor sanctioneren. Beslist je medewerker eenzijdig om de IBO stop te zetten, contacteer dan je VDAB-consulent.


Vanaf 1 oktober wordt het mogelijk om ook contracten van bepaalde duur aan te bieden na de opleiding.


Kost?
Tijdens de IBO van je medewerker, moet je geen loon voor hem betalen en ook geen RSZ. Wat moet je dan wel betalen? We zetten het op een rijtje.
 • Je betaalt voor elke werkdag tijdens de opleiding een productiviteitspremie. Hij krijgt deze premie bovenop z'n uitkering die gewoon verder loopt. Op die manier heeft hij een inkomen dat ongeveer gelijk is aan het loon dat hij zal verdienen als je hem een contract van onbepaalde duur geeft.
 • Je sluit voor je medewerker een verzekering in gemeen recht af die dezelfde dekking en waarborgen voorziet als de arbeidsongevallenverzekering die je voor je andere personeelsleden afsloot. De arbeidsongevallenverzekering die je hebt afgesloten voor je andere personeelsleden is immers niet van toepassing op je medewerker.
 • Je betaalt de verplaatsingsonkosten van je medewerker. De kosten worden berekend volgens de voorschriften van de CAO die geldt in je bedrijf. In alle andere gevallen gelden de voorschriften van CAO 19 van de NAR (indien de afstand naar het werk meer bedraagt dan 5 km).
 • Je voorziet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor je medewerker.

Opmerking:
Je medewerker heeft tijdens z'n opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van z'n opleiding wordt immers gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.


Hoe aanvragen?
Je kan op drie manieren een IBO aanvragen bij VDAB.
 • Vul een online formulier in op de website van de VDAB. Een van de consulenten neemt dan contact met je op.
 • Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Stap naar een VDAB-kantoor.